Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.

Oбщи условия на програма IKEA FAMILY

ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ

 

Програмата за лоялност IKEA FAMILY е създадена от дружество „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД“, ЕИК: 200204065, със седалище и адрес на управление ул. „Околовръстен път“ № 216, гр. София, Република България (наричано по-нататък „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД“ или „ние“, „нас“, „наш“ и т.н.). Участник в програмата IKEA FAMILY може да бъде всеки пълнолетен гражданин, като картата  IKEA FAMILY може да бъде използвана само в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД в България. Целта на програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY е да се регистрират и анализират покупките на участниците в програмата IKEA FAMILY, за да бъдат възнаграждавани съгласно актуалната система за възнаграждаване по програмата IKEA FAMILY на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, а също и да се анализират покупките на нашите клиенти (избор на категории продукти, брой посещения на магазини, най-предпочитани продукти, ценови диапазон, реакция на общи и специални предложения и др.), с цел да се усъвършенства управлението на продукти, продажби, магазини и нужди на клиентите.

 

 1. ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА
 • Всяка карта IKEA Family е издадена от и остава собственост на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Лицето, което я държи, е длъжно да я върне по всяко време при поискване от наша страна.
 • Картата IKEA Family е лична. Картата и привилегиите по нея не могат да бъдат прехвърляни.
 • Картата IKEA Family може да бъде карта-пластика или електронна карта. Електронната карта IKEA Family може да бъде издадена само на участници, които имат профил в нашия електронен магазин на уебстраницата www.ikea.bg, или на участници, които използват нашето мобилно приложение „IKEA Bulgaria“.

Картите-пластика IKEA Family са налични само в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД в България и могат да се активират на  информационните терминали на IKEA Family в нашите магазини или онлайн на www.ikea.bg/ikea-family/, като се избере менюто за активиране на картата. За да активира карта IKEA Family, титулярят е длъжен да попълни някои лични данни и да си създаде профил в IKEA Family. За да активира онлайн своята карта IKEA Family, участникът трябва да има профил и в нашия електронен магазин (www.ikea.bg). Картата IKEA Family трябва да бъде активирана до три (3) месеца от датата на първата трансакция на участника, извършена с картата, в противен случай картата ще бъде анулирана и всички събрани точки по програмата IKEA Family ще бъдат изтрити.

 • Всеки участник в програмата IKEA Family има право да използва своята карта IKEA Family и системата за възнаграждаване на IKEA Family само във физическите магазини и електронния магазин на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД в България и само съгласно настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни/допълвани във времето и в такива случаи те ще се прилагат съгласно уведомлението до участника (на данните му за контакт, посочени при регистрацията на картата IKEA Family) и/или съгласно публикуваното на уебсайта на IKEA Family www.ikea.bg/ikea-family/, и/или съгласно обявления във физически магазин(и) на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД.
 • Картата IKEA Family не е кредитна или дебитна карта. Участникът в програмата IKEA Family може да се възползва от системата за възнаграждаване на програмата IKEA Family, единствено така, както ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД е определило.
 • За да може да използва картата-пластика IKEA Family за обмяна на точки във физически магазин, участникът трябва да я е активирал и да представи карта-пластика на касата в магазина на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД или да покаже номера на своята карта IKEA Family в своя IKEA Family профил, в който е влязъл чрез мобилното приложение „IKEA Bulgaria“, или да покаже електронна карта IKEA Family чрез приложение на мобилен портфейл.. За да може да използва картата IKEA Family онлайн в електронния магазин на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, участникът в програмата IKEA Family трябва да свърже своя потребителски профил в електронния магазин със своята активирана карта IKEA Family.
 • Система за възнаграждаване: Всеки един (1) лев, заплатен за покупка на продукти във физическите магазини или електронния магазин на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД (т.е. ИКЕА България или електронния магазин на ИКЕА в България), се равнява на пет (5) точки по програмата IKEA Family, които се натрупват в картата IKEA Family, когато картата IKEA Family се използва. Тази система за възнаграждаване се прилага и при закупуване на ваучер за подарък. Не се натрупват точки при използване на ваучер за подарък като платежно средство при закупуване на продукти. Използването на други ваучери за покупки не води до получаване на точки по програмата IKEA Family.
 • Когато участник е направил покупка на продукти и тяхната цена не е кръгло число (например 10,39 лева), за целите на получаване на точки сумата се закръглява нагоре. Всеки участник в програмата IKEA Family може да бъде възнаграден като обмени тези точки за отстъпки от цени при следващи покупки в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД или в електронния му магазин, съгласно приложимата система за възнаграждаване и приложимата скала за обмяна на точки. При онлайн поръчки от електронния магазин на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД точки по програмата IKEA Family се начисляват след приключване на поръчката. Участниците трябва да имат предвид, че за събирането на точки по програмата IKEA Family те не са длъжни да представят картата-пластика или електронната карта IKEA Family (вместо това, те могат да посочат на касиера номера на тяхната карта IKEA Family или да покажат номера на тяхната карта IKEA Family в своя IKEA Family профил, в който са влезли чрез мобилното приложение “IKEA Bulgaria”).
 • Участници, които имат само електронна карта IKEA Family, могат да си извадят карта-пластика в наш магазин или да използват мобилното приложение “IKEA Bulgaria”. Не се приема разпечатка на електронната карта IKEA Family за извършване на обмяна на точки.
 • Картата IKEA Family, натрупаните точки по нея и отстъпките от цените при покупка не могат да бъдат частично или изцяло заменяни или обменяни срещу пари. Участникът в програмата IKEA Family има право на отстъпки от цените, само когато пазарува в наш физически или електронен магазин, като тези отстъпки се изчисляват единствено на базата на актуалната ни система за възнаграждаване.
 • ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД има право да прекрати програмата за лоялност IKEA Family и да откаже издаването на карта IKEA Family.

 

 1. ПРОМЕНИ, СРОК НА ВАЛИДНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 • ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД има право да анулира по всяко време, без да дължи предизвестие или обосноваване, която и да е карта IKEA Family и да забрани използването ѝ по какъвто и да било начин. В случай че участник в програмата IKEA FAMILY не спазва задълженията си, описани в настоящите Общи условия, или в случай че ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД заподозре неразрешена употреба, злоупотреба или опит за измама на/с картата IKEA Family, участието в програмата IKEA Family ще бъде прекратено, всички натрупани точки ще бъдат анулирани, а привилегиите от програмата IKEA Family – отнети.
 • Картата IKEA Family дава на участниците в програмата IKEA Family привилегии по програмата за лоялност IKEA Family за срока на валидност на тяхното участие в програмата IKEA Family. ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД си запазва правото едностранно да изменя/допълва или прекратява всяко от условията в настоящите Общи условия, включително системата за възнаграждаване IKEA Family, както и да изменя/допълва и/или прекратява по всяко време програмата за лоялност IKEA Family в нейната цялост. Участниците в програмата IKEA Family ще бъдат информирани за всяко такова изменение/допълнение на техните данни за контакт и/или чрез обявяване в магазини на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД  и/или чрез публикация в уебсайта www.ikea.bg. Участникът в програмата IKEA Family  е наяснои приема, че цялата система за възнаграждаване на IKEA Family е промоционална услуга и затова участниците нямат право на претенции срещу ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД относно каквито и да било изменения или допълнения или дори за прекратяването на програмата за лоялност IKEA Family  и на картите IKEA Family.
 • Точките, натрупани по програмата IKEA Family от участника в програмата IKEA Family, са валидни за срок от двадесет и четири (24) календарни месеца от датата на съответната трансакция, от която са натрупани съответните точки (например всички точки по програмата IKEA Family, натрупани от покупки в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД на 15 юни 2019 г. са валидни до 15 юни 2021 г.). С цел по-добро изпълнение на настоящия договор и трансакциите на участниците в програмата IKEA Family, ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще ги информира периодично (и най-късно (3) месеца преди изтичане на валидността на натрупани точки по прграма IKEA Family) за наличните точки по програмата IKEA Family и датата, на която изтича тяхната валидност, по имейл или чрез SMS/Viber на данните за контакт, с които ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД разполага, освен ако участникът се е отказал от получаването на комуникация от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД.
 • Без да се засяга правото на участник в програмата IKEA Family да се откаже от получаването на комуникация, във всеки, случай при който участник поиска ограничаване на или възрази срещу обработването и/или анализирането на свои данни или поиска заличаването на свои данни, ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД си запазва правото по собствено усмотрение да изтрие профила на участника в програмата IKEA Family и да деактивира свързаната с него карта IKEA Family, тъй като в противен случай е възможно да не могат да се изпълнят системата за възнаграждаване на програмата IKEA Family и настоящия договор.
 • Всички участници в програмата IKEA Family трябва да имат предвид също, че дори при подаване на искане за заличаване на данни, свързани с програмата IKEA Family, тази процедура може да продължи до тридесет (30) дни и дори и след този период някои лични данни (напр. данни за покупки и данъчна информация, регистрирани мобилен телефон и имейл адрес), се запазват (електронните данни – в кодиран формат), с оглед спазване на законови изисквания; с цел разрешаване на данъчни въпроси; с оглед на евентуални правни претенции и/или за доказване на законосъобразността на дейностите. Освен това, в някои случаи ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД може да продължи да използва данните за контакт на участника в програмата IKEA Family за директен маркетинг и предлагане на свои продукти, освен ако участникът се е отказал от получаването на маркетингова комуникация.
 • Във всеки случай, ако картата IKEA Family не е използвана в продължение на три (3) години (считано от последната трансакция за събиране или обмяна на точки, направена чрез използване картата IKEA Family), картата ще бъде деактивирана. За най-доброто изпълнение на тази договорна клауза ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще изпраща периодично предупредителни съобщения до участниците в програмата IKEA Family и във всеки случай не по късно от три (3) месеца преди датата на деактивиране на тяхната карта IKEA Family, освен ако участникът се е отказал от получаването на комуникация.
 • Ако анулирана карта IKEA Family е свързана и с онлайн профил в електронния магазинна ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, този онлайн профил (в електронния магазин) няма да бъде изтрит, но връзката му със съответната карта IKEA Family ще бъде прекратена, тъй като за този онлайн профил (в електронния магазин) се прилага отделно обработване на данни и цели на трансакциите.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1.  Законосъобразност и прозрачност на обработването, точност на данните

Дружество ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК: 200204065, със седалище и адрес на управление: ул. „Околовръстен път“ 216, София, България е администратор на личните данни на участниците в програмата IKEA FAMILY и определя целите и средствата за обработване на личните данни в своите физически магазини и електронен магазин.

ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД информира участниците в програмата IKEA FAMILY и участниците потвърждават, че при използването на картата IKEA Family, са напълно запознати с и приемат следното:

3.1.а. За обработването на лични данни във връзка с картата IKEA Family ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД използва следните правни основания:

 • Изпълнение на договора: За обслужване на целите на настоящия договор и картата IKEA Family, които са: (i) участието на участника в програмата IKEA Family, с извършване на анализ на неговите покупки и възнаграждаването на участника с точки и привилегии като следствие от неговите покупки; (ii) отправянето на специални предложения и услуги (като следва да се съобрази, че за комуникацията с участниците, предвидена в следващия абзац/параграф, е предвидено друго правно основание - „легитимен интерес”), както и (iii) общ анализ на покупките и предпочитанията на участнитиците в програмата IKEA Family, от съществено значение е да се събират и обработват както данните, попълнени при регистрацията на IKEA Family профил, така и данните, генерирани от трансакциите на участниците в програмата IKEA Family.
 • Легитимни интереси: Част от обработването на лични данни е необходимо за подобряване на услугите, предоставяни от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД (обработване на статистически и неидентифициращи данни, данни, свързани с това как участниците използват своята карта IKEA Family), за предотвратяване или разследване случаи на измама или нарушение при използване на картата IKEA Family, в подкрепа на правни и данъчни аргументи на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД и за разрешаване на каквито и да било въпроси със съответните власти, както и за защита и подкрепа на общите правни интереси на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД.
 • ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД има специален легитимен интерес да изпраща комуникация до участниците в програмата IKEA Family (по телефон, чрез SMS/Viber, по имейл и т.н.) с новини, предложения, промоции, конкурси, анкети и най-общо директен маркетинг, на данните за контакт, които участниците в IKEA Family посочват при регистрация, и доколкото участникът в програмата IKEA Family не се е отказал от такава маркетингова комуникация. В някои случаи ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД може да продължи да изпраща такава маркетингова комуникация, дори и ако участникът в програмата IKEA Family е прекратил своя IKEA Family профил, освен ако се е отказал да получава такава комуникация. ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД може да комуникира с участника в програма IKEA Family чрез OTT (over-the-top) услуга за съобщения, например Viber, WhatsApp и др. с цел по-добра комуникация с участниците в програмата IKEA Family и по-ефикасен контрол върху разходите за комуникация. Освен това участниците в програмата IKEA Family имат право да изберат как ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД да комуникира с тях, като влязат в своя онлайн профил за програмата IKEA Family на адрес www.ikea.bg/ikea-family/ и отбележат или премахнат отбелязването на канали за комуникация (SMS, OTT, имейл, поща и т.н.), или като изпратят имейл на адрес IKEAFAMILY@ikea.bg или като се обадят на телефон 0800 45 800 (в който случай разговорът ще бъде записан и запазен за срок от 1 година, за да се осигури сигурността и качеството на операцията). По технически причини всяка промяна на предпочитанията за директен маркетинг се извършва до 30 дни от датата на искането. В случай че участникът се е отказал от всички канали за комуникация, няма да можем да изпращаме на този участник комуникация относно статуса и изтичането на валидността на неговата карта IKEA Family и на неговите точки по програмата IKEA Family. . В допълнение, този избор за отказ от комуникация не засяга възможността на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД да изпраща на всеки участник в програмата IKEA Family всякаква друга комуникация, която не представлява директен маркетинг, като например за промени в настоящите Общи условия. 
 • Законови задължения – в някои случаи обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо нас(например съхранение на данъчна документация за определени периоди от време и др.).

3.1.б. Участниците в програмата IKEA Family имат правото, но и задължението да осъществяват достъп до своите лични данни, както и да ги коригират и актуализират, и са длъжни своевременно да уведомяват ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД относно:

- промяна на посочения домашен адрес –като изпратят имейл до IKEAFAMILY@ikea.bg или отразят съответната промяна онлайн през своя IKEA Family профил на адрес www.ikea.bg/ikea-family/;

- промяна на посочения номер на мобилен телефон – или като отразят съответната промяна онлайн в своя IKEA Family профил , или с писмено искане подадено в магазин на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Тъй като номерът на мобилния телефон може да се използва и като потребителско име в онлайн профила за програмата IKEA Family (www.ikea.bg/ikea-family/) и най-общо като данни за идентификация при използване на картата IKEA Family, както и като канал за комуникация, всеки участник в програмата IKEA Family трябва да е наясно с факта, че ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД не носи никаква отговорност към участник в програмата IKEA Family, ако същият не е информирал ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД за настъпили промени в номера на мобилния телефон.

В някои случаи предоставянето на лични данни е договорно изискване или изискване, необходимо за сключването на договор (в тази връзка следва да се вземат предвид условията на програма IKEA Family, включително настоящите Общи условия). Има случаи, при които предоставянето на лични данни е законово изискване (напр. за данъчни и счетоводни цели). В случай че не ни предоставите определени данни, би могло да е невъзможно да сте или да продължите да бъдете участник в програма IKEA Family, съобразно настоящите Общи условия. Също така, ако не ни предоставите определени лични данни, би могло да не е възможно да се изпълни дадена цел или цели, посочени в т. 3.2.а от настоящите Общи условия и/или биха могли да настъпят други последици, предвидени в условията на програма IKEA Family, включително настоящите Общи условия.

3.2.  Категории данни, цели на обработването и получатели на лични данни. Права на субектите на данни

3.2.а. Категории данни и цели на обработването: Личните данни, които всеки участник в IKEA Family трябва да предостави при регистрация в програмата за лоялност IKEA Family са:

- собствено име, фамилно име, домашен адрес, номер на мобилен телефон към български мобилен оператор, предпочитан магазин, година на раждане и валиден имейл адрес. 

 

ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД събира и обработва горепосочените лични данни, както и данните, генерирани от използването на картата IKEA Family и от участието в програмата IKEA Family:

а) за изпълнение на договорните клаузи по програмата за лоялност IKEA Family;

б) за директен маркетинг и предложения към участниците в програмата IKEA Family и за целите на други легитимни интереси, описани в настоящите Общи условия (например с оглед на евентуални правни претенции; за доказване на законосъобразността на дейности и др.).

в) за анализ на продажбите на свои продукти и услуги и предпочитанията на клиентите (най-предпочитани продуктови категории, честота на посещения в магазини, предпочитан(и) магазин(и), реакция на общи и специални предложения и др.), в магазините и онлайн, с цел по-ефикасно управление на магазините и продуктите и с цел услугите за клиенти да отговарят по-добре на нуждите на местния пазар;

г) за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо нас (например в случай на данъчна проверка или в процедури пред компетентен регулаторен, административен или съдебен орган).

 

3.2.б. Обработващи лични данни и други получатели на данни: За всяка от целите на обработване е възможно личните данните да се обработват от или да се предават на:

 1. Отговорните служители на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД.
 2. Данъчни, одитиращи, съдебни, регулаторни и др. власти.
 3. Дружество с търговско наименование  “Pobuca Sieben P.C.“, ДДС № 099457037, адрес: 3 Aristomenous st, Gerakas 153 44, Атина, Гърция, което предоставя на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД услуги за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)  и което е поело (освен останалите си задължения) регистрацията, актуализирането и поддръжката на базата данни на IKEA Family като обработващ лични данни от името на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД и съгласно писмените инструкции, дадени от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД и/или всяка друго дружество, което в бъдеще би предоставяло на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД подобни услуги за обработване. 
 4. Трети страни, които предоставят услуги на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД по обслужване по телефона (контактни центрове) и услуги за анализ на данни. Всички тези трети страни получават личните данни при строги организационни и технически мерки и процедури и са обвързани от уговорки за поверителност и защита на данните.

Ние изискваме събирането и обработването на данни от нашите служители, обработващи данни, агенти и трети страни да съответства напълно на разпоредбите на Общия регламент относно защитата данните 2016/679 (GDPR), както и на приложимото действащо българско законодателство, свързано със защитата на личните данни, и това се базира на договорно установени задължения за съответствие (освен по отношение на случаи на обработване от съответните органи на власт, с които не са налице договорни отношения).

 

3.2.в Права на субекта на данни: В качеството си на субект на данни, всеки участник в програмата IKEA Family  може по всяко време да упражнява правата, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните 679/2016 (членове 12 – 23 от този Регламент), както и в съответното национално законодателство за защита на данните, включително:

 1. право на достъп – право на участника в програмата IKEA Family  да получи  информация и копие от данните си, както и да осъществи достъп до данните си, обработвани от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД;  
 2. право на ограничаване на обработването на данните – участникът в програмата IKEA Family може да поиска от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД да ограничи обработването на лични данни, отнасящи се до участника;
 3. право на коригиране или изтриване („правото да бъдеш забравен“) на някои от или всички лични данни на участника в програмата IKEA Family – участникът в програмата IKEA Family може да поиска от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД коригирането на неточни лични данни, свързани с този участник, допълването на непълни лични данни, свързани с него (като се имат предвид целите на обработването) и/или изтриването на  лични данни, свързани с него;
 4. право на възражение срещу обработване на лични данни - участникът в програмата IKEA Family има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес. За да продължи обработването, ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД следва да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на участника в програмата IKEA Family, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Ако на това основание ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД обработва данни на участника в програмата IKEA Family за целите на директния маркетинг, то при подадено от участника възражение ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще следва да прекрати обработването. Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, участника в програмата IKEA Family има право, въз основа на конкретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.
 5. право на преносимост на данните – aко ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД обработва лични данни на основанието „изпълнение на договор”, участникът в програмата IKEA Family може да поиска да получи негови лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да предадем негови лични данни на друг администратор.

Участниците в програмата IKEA Family могат да упражнят правата си, свързани с обработването на личните им данни, както следва:

 

Правото/задължението за достъп, актуализиране и корекции/попълване на личните данни:

 • онлайн чрез личния си IKEA Family профил на уебстраницата www.ikea.bg/ikea-family/, като изберат опцията „Лични данни“;
 • като изпратят имейл до ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg или dpo@ikea.bg ;
 • като изпратят писмо по пощата до ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД на адрес: ул. „Околовръстен път“ 216, гр. София, България (на вниманието на DPO/Длъжностно лице по защита на данните).

Когато участниците в програмата в програмата IKEA Family следва да променят техен адрес и/или телефонен номер, те следва да използват начините за това, предвидени в т. 3.1.б по-горе.

Правото на възражение или ограничаване на обработването на данни  и правото на изтриване („правото да бъдеш забравен“) на някои или всички техни данни– като изпратят имейл до ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg или до dpo@ikea.bg или писмо по пощата до ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД (ул. „Околовръстен път“ 216, гр. София, България – на вниманието на DPO/Длъжностно лице по защита на данните).

Правото на получаване на копие от данните и искане за преносимост на данните:  участникът в програмата IKEA Family може да поиска:

- копие от своите данни и/или

- да получи свои лични данни и/или ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД да предаде тези лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, на друг администратор на данни.

За тези цели участникът в програмата IKEA Family следва да изпрати имейл до ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg или dpo@ikea.bg, или като изпрати писмо до ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД (ул. „Околовръстен път“ 216, гр. София, България – на вниманието на DPO/Длъжностно лице по защита на данните). Първото копие от поисканите данни се предоставя безплатно, като ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД може да начислява такса за всяко следващо копие.

 

ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще предприеме всички разумни и технически осъществими стъпки за удовлетворяване на искането на субекта на данни в рамките на един (1) месец от датата на подаването на надлежно искане, а ако е необходимо допълнително време, ще уведоми съответно участника в програмата IKEA Family. В такъв случай определено минимално количество данни за участника в IKEA Family е необходимо да бъде запазено от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД,  за да защити правните си интереси или да спази законово задължение. Следва да се има предвид, че за да се счита упражняването на горепосочените права за надлежно направено, може да е необходима проверка на самоличността на участника, за да се гарантира, че личните данни, във връзка с които е поискано някое от горепосочените действия, в действителност са на участника/физическото лице, поискало конкретното действие.

 • Всеки участник в програмата IKEA Family може да изтрие своя IKEA Family профил, като изпрати имейл до ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg или до dpo@ikea.bg или като изпрати писмо до адрес: ул. „Околовръстен път“ 216, гр. София, България (на вниманието на DPO/Длъжностно лице по защита на данните), или като използва специалния формуляр, наличен в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, или като се обади на телефонен номер 0800 45 800 (в този случай искането ще бъде записано и запазено за срок от 12 месеца), и да поиска анулиране на профила си. 
 • Всеки участник в IKEA Family може да се откаже от получаване на търговски съобщения и директен маркетинг от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД чрез някой или всички използвани от нас канали за комуникация, като осъществи достъп до онлайн профила си на уебстраницата www.ikea.bg/ikea-family/ (опция „Управление на лични данни“) или като изпрати имейл до ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg или до dpo@ikea.bg, или като изпрати писмо по пощата до ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД на адрес: ул. „Околовръстен път“ 216, гр. София, България (на вниманието на DPO/Длъжностно лице по защита на данните) или като използва специалния формуляр, наличен в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, или като се обади на телефонен номер 0800 45 800 (в този случай искането ще бъде записано и запазено за срок от 12 месеца) и заяви, че иска да спре да получава такава комуникация.

Участникът в програмата IKEA Family е изрично уведомен, че упражняването на някои от гореописаните права (особено на правото за изтриване на данни, правото на ограничаване на обработването и правото на възражение срещу обработването) може в някои случаи да доведе до анулиране на IKEA Family профила му и на картата IKEA Family, тъй като програмата за лоялност IKEA Family не може да функционира без определено обработване на данни за участниците, както и да доведе до изтриване на точки по програмата IKEA Familyв рамките на тридесет (30) дни от подаването на съответното искане.

3.2.г. Съхраняване на личните данни: Личните даннисе съхраняват и обработват от ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД до анулирането  на IKEA Family профила или докато картата IKEA Family е валидна. Независимо от това, възможно е някои основни лични данни, свързани с участието в програмата IKEA Family,  използването на картата IKEA Family и трансакциите на участника в програмата IKEA Family, както и исканията относно обработването на негови данни, да се запазят за определен период от време, за да се осигури съответствие с законови изисквания и/или с оглед на правни претенции от/срещу участници в програмата IKEA Family или трети страни.

3.2.е. Специални категории данни: Уведомяваме участниците в програмата IKEA Family, че ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД не събира и не изисква разкриването на чувствителни лични данни (специални категории данни) от участниците, за целите на картата IKEA Family.

3.2.ж. Връзка с нашето длъжностно лице по защита на данните. Право на подаване на жалба до надзорен орган: За информация относно своите лични данни, обработването и защитата на данните участникът в програмата IKEA Family може да се обърне към длъжностното лице по защита на данните на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД по имейл на адрес dpo@ikea.bg или по телефон на номер 0800 45 800.

Информираме участниците в програмата IKEA Family и относно правото им да подадат жалба пред компетентния надзорен орган по защита на данните (В България това е Комисията за защита на личните данни, адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София 1592, България, имейл: kzld@cpdp.bg,уебсайт: www.cpdp.bg

3.2.з. Технически и организационни мерки: ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД прилага (и изисква от обработващите данни и другите трети страни, които получават данни или достъп до тях, също да прилагат) пропорционални и подходящи технически и организационни мерки, за осигуряване на съобразено с рисковете ниво на сигурност по отношение на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до тях и като цяло срещу всяко неправомерно обработване на лични данни (включително и отдалечен достъп), както и за осигуряване възстановяването на наличността на данните и достъпа до тях.

Тези мерки имат за цел гарантиране на ниво на сигурност, съобразено с риска, който може да засегне конкретни данни, като във всички случаи се взема предвид типът и значимостта на данните, техническият капацитет на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, развитието на технологиите, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на всяко конкретно обработване, като в същото време се прилагат подходящи процедури за редовно тестване, оценка и измерване на ефикасността на тези технически и организационни мерки.

Във всеки случай ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД е обвързало обработващите данни и другите трети страни – получатели на данни с подходящи договорки за конфиденциалност и защита на данните, преди да осъществят на достъп до данни на участник в програмата IKEA Family.

ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД може да позволи, в рамките на системата за възнаграждаване на IKEA Family, съвместни маркетингови кампании и предложения от трети страни, без да споделя данни за участниците в програмата IKEA Family с тези трети страни. ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД няма да разрешава достъп или обработване на лични данни във връзка с програмата IKEA Family, освен за конкретно обработване и за конкретни цели на обработване, посочени в настоящите Общи условия.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ОБМЯНА НА ТОЧКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ IKEA FAMILY
 • Участникът в програмата IKEA Family има право да получава специални отстъпки, като използва своите събрани точки по програмата IKEA Family, при условие че е активен участник в програмата IKEA Family и че разполага с минималния брой точки по програмата IKEA Family, необходими за съответната отстъпка. Отстъпката при покупка от електронния магазин на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще бъде изчислена на страницата на кошницата с покупки, като отстъпката ще бъде приложена след приключване на поръчката. Точките от картата IKEA Family не могат нито частично, нито изцяло да се обменят срещу пари.
 • В случай, че участник в програмата IKEA Family върне продукт или продукти, за които са събрани точки с използване на картата IKEA Family и когато в тези случаи следва да му се възстановят пари, се извършва премахване на съответният пропорционален брой точки от профила му в IKEA Family.
 • Точките от картата IKEA Family са валидни само при определени, отговарящи на условията покупки, направени в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД в България и онлайн в електронния магазин на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Точките от картата IKEA Family могат да се обменят също при покупки на продукти от Магазин за шведска храна на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Не могат да се обменят точки в Ресторант и Бистро на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Точките от картата IKEA Family не могат да се използват при покупка на услуги (например услуга за монтаж, доставка на продукти и др.), освен ако това е посочено в специално предложение.

Всеки път, когато участник в програмата IKEA Family обменя точки от програмата IKEA Family срещу отстъпка от цената, тези точки се изваждат от IKEA Family профила му.

 • Ако участник върне (при условията на закона, съответната предоставена гаранция и/или при условията на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД за връщане на закупени продукти) даден продукт, закупен с отстъпка по програмата IKEA FAMILY и ако/когато цената на продукта следва да бъде възстановена, ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще възстанови на участника само действително заплатената сума за съответния продукт и пропорционалния брой точки, съответстващ на получената отстъпка за връщания продукт.

Отстъпката не може да се обменя нито частично, нито изцяло срещу парични суми.

За да има право на отстъпка, участникът в програмата IKEA Family следва да направи покупки на стойност по-висока от стойността на отстъпката.

Отстъпката чрез обмяна на точки не може да се комбинира с каквито и да е ваучери. Когато участник е използвал отстъпка чрез обмяна на точки при покупка на повече от един продукт на една трансакция (с един фискален бон/фактура) отстъпката се разпределя пропорционално върху цената на всички закупени продукти спрямо общата им цена (напр. ако цената на един от продуктите представлява 20% от общата цена на всички продукти, то за този продукт се получава 20% от общата стойност на отстъпката).

 

Трябва да се отбележи, че ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД си запазва правото да променя по собствено усмотрение системата за възнаграждаване по програмата IKEA Family.

 

В случай че активираната карта на участника в програмата IKEA Family е заменена с нова, по каквато и да е причина, наличните точки от програмата IKEA FAMILY ще бъдат прехвърлени в новата карта на участника в, която може да се получи и активира само в магазините на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Ако картата IKEA Family бъде открадната или загубена, участникът трябва да информира възможно най-бързо ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Всички точки от програмата IKEA Family, обменени преди замяната на картата, не подлежат на възстановяване.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Ограничаване на отговорността: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ И КОЙТО И ДА Е ОТ ТЕХНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ПРИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВЪЗНИКВАЩИ ОТИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН СА СВЪРЗАНИ С С ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ IKEA FAMILY, НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯНА ПРОГРАМАТА IKEA FAMILY ИЛИ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ IKEA FAMILY, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ВРЕДАТА Е НАСТЪПИЛА ЗА УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА IKEA FAMILY ИЛИ ТРЕТА СТРАНА. ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ОТГОВОРНОСТТА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА В ПРОГРАМАТА IKEA FAMILY ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ДО  ВРЪЩАНЕ НА ЗАГУБЕНИ ТОЧКИ ПО ПРОГРАМАТА IKEA FAMILY.

Програмата за лоялност  IKEA Family, заедно с други общи условия, правила или разпоредби, включени или посочени в настоящия документ, представляват целия договор  между ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД и участниците в програмата IKEA Family, заместват всички предходни задължения или договорености (устни и писмени) относно програмата за лоялност  IKEA Family и могат да бъдат изменяни/допълвани, само чрез информиране на участниците в програмата IKEA Family за това, като се използват техни данни за контакт и/или като съответните изменения/допълнения или модификации се публикуват на уебсайта на програмата за лоялност IKEA Family (https://www.ikea.bg/ikea-family/) и/или чрез обявления във физически магазин(и) на ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД.

 

Тези Общи условия се уреждат от българското право и компетентните български съдилища ще имат изключителна компетентност по всички въпроси, свързани с тях. Настоящите Общи условия са валидни и приложими за всички участници в програмата IKEA Family в България и уреждат техните взаимоотношения с ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, считано от 18.11.2019г.

 

Общите условия на английски език са превод от оригиналните Общи условия, изготвени на български език. В случай на неясноти или разлики между текстовете на двата езика на Общите условия, предимство има версията на български език.

 
 
Terms and Conditions of the program IKEA FAMILY

SCOPE AND TERMS OF THE LOYALTY PROGRAM

 

The IKEA FAMILY loyalty program is created by the company HOUSE MARKET BULGARIA EAD, UIC: 200204065, with registered address at No 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as “HOUSE MARKET BULGARIA EAD” or “We”, “Our”, “Us” etc.). As an IKEA FAMILY member is eligible any adult person, as the IKEA FAMILY card can be used only in HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores in Bulgaria.  The purposes of the IKEA Family loyalty program is to record and analyze the IKEA FAMILY member’s purchases in order to reward them according to the HOUSE MARKET BULGARIA EAD current IKEA FAMILY rewarding scheme and the analysis of our clients purchases (categories of products selected, frequency of store visits, most preferred products, price range, response to general and personalized offers, etc.) aiming at an improved management of our products, sales, shops and customers’ needs.

 

 1. ISSUANCE AND USE OF A MEMBERSHIP CARD
 • Each IKEA Family card is issued by and remains a property of HOUSE MARKET BULGARIA EAD. Its bearer is obliged to return it at any time upon our request.
 • The IKEA Family card is strictly personal. The card and its benefits are not transferable.
 • IKEA Family cards can be either plastic or electronic. An electronic IKEA Family card can be issued only to members that have an account at our e-shop at the webpage www.ikea.bg or to members using our mobile application “IKEA Bulgaria”. IKEA Family plastic cards are available only at the HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores in Bulgaria and they can be activated either at the IKEA Family info kiosks placed in our shops or online at the ikea.bg/ikea-family/ by selecting the card activation menu. For the activation of any IKEA Family card the holder must register some personal data and create an IKEA Family account. To activate online their IKEA Family card the member must also have an account in our e-shop (www.ikea.bg). The IKEA Family card must be activated within three (3) months from the day of the member’s first transaction with the card, otherwise the card is cancelled and any IKEA Family points are deleted.
 • Each IKEA Family member is entitled to use their IKEA Family card and the IKEA Family rewarding scheme only in the HOUSE MARKET BULGARIA EAD physical stores and the online store in Bulgaria and only in accordance with the present Terms and Conditions. The present Terms and Conditions may be altered or amended from time to time and in such cases they shall be applicable as notified to the member (to their contact details set at the IKEA Family card registration) or/and as published to the IKEA Family website ikea.bg/ikea-family/ or/and at in-shop announcements in HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s store(s).
 • The IKEA Family card is not a credit or debit card. The IKEA Family member can only benefit from the IKEA Family rewarding scheme as set by HOUSE MARKET BULGARIA EAD.
 • In order to use it for redemption of points in a physical store, the member must have their IKEA Family card activated and present the plastic card to the cashier of the HOUSE MARKET BULGARIA EAD store or show the number of their IKEA Family card in their IKEA Family account entered via the mobile application “IKEA Bulgaria”. In order to use the IKEA Family card online at HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s e-shop, the IKEA Family member should have linked their IKEA e-shop user account with their activated IKEA Family card.  
 • Rewarding scheme: One (1) BGN of purchase of goods at the physical or online shops of HOUSE MARKET BULGARIA EAD (i.e. IKEA Bulgaria or Bulgarian IKEA e-shop) equals to five (5) IKEA Family points at the IKEA Family card, when IKEA Family card is used. This rewarding scheme also applies for purchases of gift cards. Using gift cards as payment method for purchases of goods is not entitled to collection of points. Using of any other vouchers for purchases do not lead to collection of IKEA Family points. Payments of services do not lead to collection of IKEA Family points.
 • When the member has made a purchase and the price of the products is not a round number (e.g. BGN 10,39), for the purpose of receiving points the amount shall be rounded up. Each IKEA Family member can benefit from exchanging these points for discounts at their next purchases at the HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores or at HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s e-shop, in accordance with the applicable rewarding scheme and the applicable redemption scale. When ordering online from HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s e-shop any IKEA Family points shall be awarded after the order is completed. Each member should bear in mind that in order to collect IKEA Family points, the member is not obliged to present their plastic or electronic IKEA Family card (instead, they can state to the cashier the number of their IKEA Family card or show the number of their IKEA Family card in their IKEA Family account entered via the mobile application “IKEA Bulgaria”).
 • Members that have only electronic IKEA Family card may issue a plastic one in our shops or use the mobile application “IKEA Bulgaria”. No print out of the electronic IKEA Family card will be accepted for points’ redemption.
 • The IKEA Family card, the number of points in this card and the purchase discounts cannot be partly or fully exchanged or redeemed for cash. The IKEA Family member shall only be entitled to discounts when purchasing in our physical or online store and these discounts shall be calculated solely based on our current rewarding scheme.
 • HOUSE MARKET BULGARIA EAD is free to end the IKEA Family loyalty program and refuse to issue an IKEA Family card.

 

 1. AMENDMENT, EXPIRY AND TERMINATION

 

 • HOUSE MARKET BULGARIA EAD has the right to terminate at any time, without prior notice or justification, any IKEA Family card and prohibit any use of it. In any case the IKEA FAMILY member does not comply with their obligations as set in the present Terms and Conditions or in case HOUSE MARKET BULGARIA EAD suspects unauthorised use or abuse or fraud attempt of/with the IKEA Family card, the IKEA Family membership will be terminated, all collected points shall be invalidated and all benefits from the IKEA Family program shall be removed.
 • The IKEA Family card grants to the IKEA Family member the benefits of the IKEA Family loyalty program for as long as they are valid IKEA Family HOUSE MARKET BULGARIA EAD reserves the right to unilaterally amend or terminate any term of the present Terms and Conditions, including the IKEA Family rewarding scheme, as well as to amend or/and terminate at any time in general the IKEA Family loyalty program. Any such amendment shall be communicated to the IKEA Family members at their contact details or/and be announced in HOUSE MARKET BULGARIA EADs shops or/and published in the website www.ikea.bg. The IKEA Family member recognizes and accepts that the whole IKEA Family rewarding scheme is a promotional service so no member will be entitled to any claim against HOUSE MARKET BULGARIA EAD regarding any alterations or changes or even the termination of the IKEA Family loyalty program and the IKEA Family cards
 • The IKEA Family points acquired by the IKEA Family member are valid for twenty-four (24) calendar months as of the date of the respective transaction that generated these particular points (for example all the IKEA Family points generated from purchases in HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores on the 15th of June 2019 shall expire on the 15th of June 2021). For the purposes of better performance of this contract and the transactions with the IKEA Family members, HOUSE MARKET BULGARIA EAD shall regularly communicate (and three (3) months before expiration at latest) to the members the available IKEA Family points and the date they expire by email or sms/viber to the contact details we have in records, unless a member has opted-out from any communication by HOUSE MARKET BULGARIA EAD.
 • Without prejudice to IKEA Family member‘s right for opting-out from receiving communication, in any case a member requests a restriction to or objects to their data processing and/or data analyzing or requests deletion of their data, then HOUSE MARKET BULGARIA EAD reserves the right to delete at its discretion the member’s IKEA Family account and deactivate their associated IKEA Family card, since it may be possible that, otherwise, the IKEA Family rewarding scheme and this present contractual agreement cannot be performed.
 • All IKEA Family members should also take into account that even when a request for IKEA Family data deletion is submitted, this procedure may last for a period of up to thirty (30) days and, even after that period, some personal data (e.g. purchases data and tax data, mobile phone and email address registered) shall remain (as the electronic data shall remain in encoded form) in order to comply with legal requirements; in order to address any tax issues; in view of possible legal claims and/or to prove the lawfulness of activity. Moreover in some cases HOUSE MARKET BULGARIA EAD may keep on using the contact details of the IKEA Family member for direct marketing and offers of its products, unless the member has opted-out from marketing communication.
 • In any case, if the IKEA Family card is not used for a period of three (3) years (starting from the last transaction for collection or redemption of points made using the IKEA Family card) the card shall be deactivated. For the best performance of this contractual provision HOUSE MARKET BULGARIA EAD shall communicate a warning to the members of the IKEA Family program, at regular intervals, and in any case three (3) months before the date of deactivation of their IKEA Family card at the latest, unless a member has opted-out from receiving communication.
 • In any case a terminated IKEA Family card is also linked to an online account at HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s e-shop, the online account (at the e-shop) shall not be deleted but it will be unlinked to this IKEA Family card, since this online account (at the e-shop) is based on a separate data processing and transactions purpose.

 

 1. PRIVACY POLICY

3.1. Lawfulness and Transparency of Processing, and Data Accuracy

The company HOUSE MARKET BULGARIA EAD, UIC: 200204065, with seat and registered address at No 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria is the controller of the personal data of the IKEA FAMILY members and determines the purposes and means of the processing of personal data in its physical and online shop.

 

HOUSE MARKET BULGARIA EAD informs the IKEA FAMILY members and the members confirm that by using the IKEA Family card, they are fully aware and accept the following:

3.1.a. For the processing of the personal data related to the IKEA Family card, HOUSE MARKET BULGARIA EAD relies on the following legal bases:

 • Performance of contract: In order to serve the purposes of thе present agreement and of the IKEA Family card, that is (i) the participation of the member in the IKEA Family program with the analysis of their purchases and the member’s reward generated from their purchases with points and privileges; (ii) the offering of special offers and services (as it should be taken into account that for the communication described in the following bullet, another legal basis is provided – “legitimate interests”), as well as (iii) the general analysis of the IKEA Family members’ purchases and preferences, it is essential to collect and process both the data filled in when registering for an IKEA Family account and the data generated from the IKEA Family members’ transactions.
 • Legitimate interests: Some processing of personal data is required for the improvement of the      services provided by HOUSE MARKET BULGARIA EAD (processing of statistical and non-identifiable data, data related to how the member uses their IKEA Family  card), to prevent or investigate fraudulent or breaching use of the IKEA Family card, to support the legal and tax arguments of HOUSE MARKET BULGARIA EAD and to address any  issues with any relevant authorities, as well as safeguarding and supporting the general legal interests of HOUSE MARKET BULGARIA EAD.
 • It is also in HOUSE MARKET BULGARIA EAD special legitimate interest to communicate to the IKEA Family members (through phone, SMS/Viber service, email, etc.) news, offers, promotions, competitions, surveys and generally direct marketing at the contact details the IKEA Family members have notified when registered and for as long as the IKEA Family member has not opted-out from such marketing communication. In some cases HOUSE MARKET BULGARIA EAD may keep communicating such marketing communication even when the IKEA Family member has terminated their IKEA Family account, unless they havealso opted-out from such communication. HOUSE MARKET BULGARIA EAD may communicate with the IKEA Family member via OTT (over-the-top) message services, such as Viber, WhatsApp, etc., for the purposes of better communication with the IKEA Family members and more efficient control of its communications costs. Furthermore, the IKEA Family members may choose how they will be reached for such communication by HOUSE MARKET BULGARIA EAD by signing-in to their online IKEA Family account at ikea.bg/ikea-family/ and select or deselect communications channels (SMS, OTT, email, post, etc.), or by sending an e-mail to IKEAFAMILY@ikea.bg, or by calling at 0800 45 800(in which case the call will be recorded and retained for a period of one (1) year to ensure security and quality of the operation. Any such changes to direct marketing preferences will be realized within 30 days from the day requested, due to technical reasons. In case the member has opted-out from all communication channels we won’t be able to communicate to this member their IKEA Family card or IKEA Family points status and expiration. In addition such an opt-out choice shall not affect the ability of HOUSE MARKET BULGARIA EAD to communicate to any IKEA Family member any other non-marketing communication such as the changes in the present Terms and Conditions. 
 • Legal obligations – in some cases the processing is necessary for compliance with legal obligations to which we are subject (such as storing tax documents for certain periods of time, etc.).

 

3.1.b. The IKEA Family member has a right but also an obligation to access, correct and update their personal data, and they are obliged to promptly notify HOUSE MARKET BULGARIA EAD of:

 • any change of their registered home address - by sending an email to IKEAFAMILY@ikea.bg, or by making the respective change in their IKEA Family account online at ikea.bg/ikea-family/;
 • any change of the registered mobile phone number - either by making the respective change in their IKEA Family  account online at ikea.bg/ikea-family/ or with a written application  submitted in a HOUSE MARKET BULGARIA EAD store. Given that the mobile phone number may be used also as a username in the IKEA Family online account (www.ikea.bg/ikea-family/), and generally as an identification data when using the IKEA Family card, as well as a communication channel, each IKEA Family member should be clearly aware of the fact that HOUSE MARKET BULGARIA EAD shall not bear any liability towards the IKEA Family member if it was not informed by the member for any such changes.

In some cases, the provision of personal data is a contractual requirement or a requirement necessary to enter into a contract (in this respect, the terms of the IKEA Family program, including these Terms and Conditions, should be taken into account). There are cases where the provision of personal data is a statutory requirement (e.g., for tax and accounting purposes). If you do not provide us with certain data, it may be impossible for you to be or to continue to be a member in the IKEA Family program according to the present Terms and Conditions. Also, if you do not provide us with certain personal data, it may be impossible to fulfil a purpose or purposes specified in Item. 3.2.a of the present Terms and Conditions and/or there may be other consequences provided in the conditions in the IKEA Family program, including the present Terms and Conditions.

 

3.2. Data categories, Processing Purposes and Recipients of Personal Data. Rights of Data Subjects

 

3.2.a. Data Categories and Purposes of processing: The personal data, which any IKEA Family member should provide upon their registration in the IKEA Family  loyalty program are:

 • Name, surname, home address, mobile phone number from a Bulgarian mobile operator, preferred store, year of birth and a valid e-mail address.

 

HOUSE MARKET BULGARIA EAD collects and processes the above personal data as well as the data generated from the use of the IKEA Family card and the participation in the IKEA Family program:

 1. a) for the performance of the contractual provisions of the IKEA Family loyalty program;
 2. b) for direct marketing and offers to IKEA Family members and for the purposes of any other legitimate interests described in the present Terms and Conditions (e.g. in view of possible legal claims; to prove the lawfulness of activity, etc.).
 3. c) for analyzing its products and services sales and its customer base preferences (most preferred product categories, frequency of store visits, store preferences, response to the general and special offers, etc.), instore and online, in order to manage more efficiently its stores, its merchandise and the customer services to better match the local market needs;
 4. d) to comply with the legal obligations to which we are subject (for example, in the case of tax inspection or in procedures before a competent regulatory, administrative or judicial authorities)

 

3.2.b. Processors and other Recipients of Data: For each of the processing purposes the personaldata may be processed by or transferred to:

 1. The competent employees of HOUSE MARKET BULGARIA EAD
 2. The tax, auditing, judicial, regulatory, etc. authorities.
 3. The company with the trade name“Pobuca Sieben P.C.” (VAT. No: 099457037), headquarted in 3 Aristomenous st, Gerakas 153 44, Athens, Greece, which provides CRM services to HOUSE MARKET BULGARIA EAD and which has undertaken, among other things, the registration, updating and maintenance of the IKEA Family database as a data processor on behalf of HOUSE MARKET BULGARIA EAD, and according to the written instructions given by HOUSE MARKET BULGARIA EAD or/and any other company which may render to HOUSE MARKET BULGARIA EAD similar data processing services in the future.
 4. Third parties that render to HOUSE MARKET BULGARIA EAD call center and data analytics services or other kinds of services. All these third parties receive the personal data under strict organizational and technical measures and procedures and are bind with confidentiality and data protection agreements.

We require that the data collecting and processing by our employees, processors, agents and third parties fully comply with the provisions of the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) as well as with the applicable Bulgarian laws in force in relation to personal data protection and this is based on contractually agreed compliance obligations (except for the cases of processing by respective authorities with which we do not have contractual relations).

 

3.2.c. Rights of the Data Subject: Each IKEA Family member, as a data subject, may exercise at any time their rights, as these are provided in the EU General Data Protection Regulation 679/2016 (articles 12 to 23 of that Regulation) and in the relevant data protection national laws, including:

 1. right of access – the right of the IKEA Family member to receive information and copy of data, as well as to access their data processed by HOUSE MARKET BULGARIA EAD;
 2. the right to restrict the processing of the data – the IKEA Family member may request by HOUSE MARKET BULGARIA EAD to restrict the processing of personal data concerning the IKEA Family member
 3. the right to rectification or erasure (right to be forgotten) of some or all of the personal data of the IKEA Family member - the IKEA Family member may request from HOUSE MARKET BULGARIA EAD the rectification of inaccurate personal data concerning that member, the completion of any incomplete personal data concerning them (taking into account the purposes of processing), and/or the erasure of personal data concerning them;
 4. the right to object to the processing of personal data - the IKEA Family member has the right, at any time and on grounds relating to their particular situation, to object to the processing of personal data performed on the basis of legitimate interests. In order to continue the processing, HOUSE MARKET BULGARIA EAD shall demonstrate that there are compelling legitimate grounds for the processing which override the IKEA Family member’s interests, rights and freedoms, or for the establishment, exercise or defence of legal claims. If HOUSE MARKET BULGARIA EAD processes the IKEA Family member’s data on this basis for direct marketing purposes, then upon submission of a member’s objection, HOUSE MARKET BULGARIA EAD will have to cease the processing. Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical purposes, the IKEA Family member shall have the right, on grounds relating to their particular situation, to object to the processing of personal data concerning them, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.
 5. the right to data portability – if HOUSE MARKET BULGARIA EAD processes personal data on the bases “performance of contract”, then the IKEA Family member may request to receive their personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and/or their personal data to be transmitted to another controller.

 

The IKEA Family member may exercise the rights related to data processing, as follows:

 

The right/obligation to access, update and rectify/completepersonal data:

 • online in their personal IKEA Family  account at ikea.bg/ikea-family/ clicking the option “Personal Data”;
 • by sending an email at ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bgor dpo@ikea.bg;
 • by mailing by post a letter to HOUSE MARKET BULGARIA EAD, at 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Bulgaria (to the attention of DPO).

 

When the IKEA Family members shall change their address and/or telephone number, they shall use the methods under item 3.1.b above.

 

The right to object or to restrict data processing and the right to erase (right to be forgotten) some or all of their data – by sending an email at ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg or at dpo@ikea.bg or post a letter to HOUSE MARKET BULGARIA EAD (216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Bulgaria – C/O DPO).

 

The right to receive a copy of their data  and request data portability:  the IKEA Family member may ask:

- for a copy of their data and/or

- to receive their personal data and/or HOUSE MARKET BULGARIA EAD  to transmit in a structured, commonly used and machine-readable format those data to another controller

For these purposes the IKEA Family member shall send an email at ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg or at dpo@ikea.bg or by posting a letter to HOUSE MARKET BULGARIA EAD (216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Bulgaria – to the attention of DPO). The first copy of the data requested shall be handed with no charge, while for any subsequent copies HOUSE MARKET BULGARIA EAD may impose a fee.

 

HOUSE MARKET BULGARIA EAD shall take any reasonable and technically feasible steps towards the satisfaction of the data subject’s request within one (1) month as of the date of their dully made request and if further time is needed we will inform accordingly the IKEA Family member. In such a case there is minimum of the IKEA Family member data that is necessary to be retained by HOUSE MARKET BULGARIA EAD, in order to safeguard its legal interests or comply with а legal obligation.  It should be noted that in order for the exercise of the above rights be considered dully made, an ID verification of the member may be required, with the purpose of ensuring that the personal data in relation to which any of the above actions is requested actually belong to the member/natural person requesting the specific action.

 

 • Any IKEA Family member may delete their IKEA Family account by sending an email to ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bgor to dpo@ikea.bg or by posting a letter at 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Bulgaria (c/o DPO) or by using the special form available in the HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores or by calling the phone number 0800 45 800 (in which case their request will be recorded and retained for 12 months) and request the termination of their account.

 

 • Any IKEA Family member may also opt-out from any commercial communication and direct marketingrom HOUSE MARKET BULGARIA EADby accessing their online account at www.ikea.bg/ikea-family/ (option “Personal Data Management”), or by sending an email to ΙΚΕΑFAMILY@ikea.bg or to dpo@ikea.bg, or by posting a letter to HOUSE MARKET BULGARIA EAD (216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Bulgaria - c/o DPO) or by using the special form available in the HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores or by making a phone call to the number 0800 45 800 (in which case their request will be recorded and retained for 12 months) and request to stop receiving such communication.
 

The IKEA Family member is explicitly informed that when exercising some of their aforementioned rights (especially the right to data erasure, the right to restrict processing and the right to object to processing), it may result in some cases to the termination of their IKEA Family account and IKEA Family card, since the IKEA Family loyalty program cannot work without certain processing of the members data, and may result in the deletion of any IKEA Family points collected within thirty (30) days as of the submission of the relevant request.

 

3.2.d. Retention of Personal Data: The persona data are kept and processed by HOUSE MARKET BULGARIA EAD until the IKEA Family account is terminated or as long the IKEA Family card is valid. Nevertheless, some essential personal data related to the IKEA Family membership, IKEA Family card usage and the transactions of the IKEA Family member, as well as the requests regarding their data processing may be retained for a certain period to ensure compliance with the regulatory framework and/or in view of any legal claims by/against the IKEA Family members and/or third parties.

3.2.f. Special Category Data: The IKEA Family member is informed that HOUSE MARKET BULGARIA EAD does not collect, nor demands the disclosure of sensitive personal data (special category data) by the member for the purposes of the IKEA Family card.

3.2.g. Contact with our DPO. Right to lodge a complaint before a supervisory authority: For any information about their personal data, data processing and data protection, the IKEA Family member may contact the Data Protection Officer (DPO) of HOUSE MARKET BULGARIA EAD by email at dpo@ikea.bg or by phone at 0800 45 800.

The IKEA Family member is also notified about their right to lodge a complaint to the competent data protection supervisory authority (in Bulgaria this is the Commission for Personal Data Protection, address: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgaria, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: www.cpdp.bg).

3.2.h. Technical and Organisational Measures: HOUSE MARKET BULGARIA EAD takes (and requires from its processors and any third party that receive or access the data also to take) proportionate and adequate technical and organizational measures to ensure an appropriate to the risk level of security of the personal data against any accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of or access to them and, in general, against any unlawful processing of personal data (including remote access), as well as for ensuring the recovery of the availability of the data and access to them.

These measures aim at guaranteeing a safety level covering the risk that may affect the specific data, taking     always into account the type and the significance of the data, the technical abilities of HOUSE MARKET BULGARIA EAD, the evolution of technology, the application costs and the nature, scope, context and purposes of each specific processing, applying at the same time adequate procedures in place for regularly testing, assessing and evaluating  the efficiency of these technical and organizational measures.

 

In any case, HOUSE MARKET BULGARIA EAD has bound its processors and any third party- data recipients with an adequate confidentiality and data protection agreement prior to access to any IKEA Family member data.

 

HOUSE MARKET BULGARIA EAD may allow, within the IKEA Family reward scheme, joint marketing campaigns and offers from third parties without sharing IKEA Family member data with these third parties. HOUSE MARKET BULGARIA EAD will not willingly allow access or processing of the IKEA Family personal data apart from the specific processing and for the specific processing purposes referred into the present Terms and Conditions, without previously informing the member and, whenever required, receiving his/her explicit permission .

 1. TERMS FOR THE REDEMPTION OF POINTS OF THE IKEA FAMILY LOYALTY PROGRAM

 The IKEA Family member is entitled to have special discounts by using their collected IKEA Family points, provided it is an active IKEA Family member and that it has the minimum IKEA Family points required for such a discount. Discounts for the online purchases at the HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s e-shop shall be calculated on the basket page and any discount will apply when the order is completed. IKEA Family card points cannot be redeemed for cash, neither partially, nor completely.

 

In case an IKEA Family member returns any product(s) they purchased using their IKEA Family card for collection of points, any money refund, shall deduct the corresponding points from their IKEA Family account.

 

The IKEA Family card points are only valid towards qualifying purchases made in the HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores in Bulgaria and online in the HOUSE MARKET BULGARIA EAD e-shop. The Ikea Family card points may be redeemed also upon purchases of goods in the Swedish food store of the HOUSE MARKET BULGARIA EAD. Points cannot be redeemed in the HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s restaurant and bistro.  The IKEA Family card points cannot be used towards purchases of any services (such as the assembly service, the delivery of goods etc.), unless otherwise stated in a special offer.

Each time the IKEA Family member redeems IKEA Family points for a discount, these points are deducted from their IKEA Family account.  

In case the member returns (under the law, the respective guarantee and/or under the conditions of “House Market Bulgaria” EAD for returning of purchased products) particular product, purchased through discount under the IKEA FAMILY program, and if/when the price of the product should be reimbursed “House Market Bulgaria” EAD shall reimburse to the member only the effectively paid amount for the respective product and the respective proportional number of points corresponding to the discount received for the returned product.

The discount cannot be redeemed for cash neither partly nor fully.

In order to be entitled to a discount the IKEA Family member should make purchases of a value which is higher than the value of the discount.

The discount through redemption of points cannot be combined with any vouchers. When a member has gained discount through redemption of points upon purchase of more than one product in a transaction (with one receipt/invoice) the discount is proportionally allocated over the price of all purchased products in comparison to their total value (e.g. if the price of one of the products represents 20% of the total products’ price then this product is entitled to 20% of the total value of the discount).

 

It should be noted, that HOUSE MARKET BULGARIA EAD reserves the right to change the IKEA Family rewarding scheme, at its own discretion.

 

In case that the activated IKEA Family member card is replaced with a new one, for any reason, the remaining IKEA FAMILY points will be transferred to the new IKEA Family  member card, which can be collected and activated only in the HOUSE MARKET BULGARIA EAD stores. In case the IKEA Family card is stolen or lost, the member should inform HOUSE MARKET BULGARIA EAD the soonest possible. Any IKEA Family points already redeemed before replacement cannot be returned.

 

 1. LIABILITY AND APPLICABLE LAW

 

Limitation of Liability: IN NO EVENT WILL HOUSE MARKET BULGARIA EAD, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, ITS FRANCHISEES OR LICENSEES AND EACH OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, WHICH ARISE OUT OF OR ARE IN ANY WAY        CONNECTED WITH THE IKEA FAMILY LOYALTY PROGRAM, THESE TERMS AND CONDITIONS OF THE IKEA FAMILY LOYALTY PROGRAM, OR THE COMPANY’S OPERATION OF THE IKEA FAMILY LOYALTY PROGRAM, WHETHER THIS DAMAGE APPEARS TO A IKEA FAMILY MEMBER OR ANY THIRD PARTY. IN ANY CASE ANY LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE HIGHEST LEVEL PERMITTED BY LAW. IN ANY CASE THE REMEDIE OF THE IKEA FAMILY MEMBER SHALL BE LIMITED TO THE RETURN OF ANY LOST IKEA FAMILY POINTS.

The IKEA Family loyalty program, together with any other terms and conditions, rules, or regulations incorporated herein or referred to herein constitute the entire agreement between HOUSE MARKET BULGARIA EAD and the IKEA Family members and supersede any prior understandings or agreements (whether oral or written) regarding the IKEA Family loyalty program, and may not be amended or altered except by making such amendments or alterations notified to the IKEA Family members through any of their contact details or/and by making such amendments or alterations available on the IKEA Family loyalty program website ( https://www.ikea.bg/ikea-family/)or/and by making in-shops announcements in HOUSE MARKET BULGARIA EAD’s store(s).

These Terms and Conditions are governed by the Bulgarian Law and the competent Bulgarian Courts shall have exclusive jurisdiction for any matter related to them. The present Terms and Conditions are valid and applicable for the members of the IKEA Family program in Bulgaria and govern their relationship with HOUSE MARKET BULGARIA EAD as of the 18.11.2019.

 

The present Terms and Conditions in English are translated from the original Terms and Conditions drawn up in Bulgarian. In any case of ambiguity or differences between the texts of the Terms and Conditions in these two languages, the Bulgarian text shall prevail.