Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.

Обща политика за личните данни

Дружество с наименование „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, регистрирано в българския Търговски регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК: 200204065, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричано по-нататък „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ние“, „нас“ или „нашето дружество“), е администраторът на лични данни на клиентите и посетителите в своите магазини, които се обработват въз основа на настоящата Политика.

 

  1. Събиране и обработване на данни

За целите на операциите на физическите си магазини и предоставянето на свои услуги, „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД администрира лични данни, получени основно от самите субекти на данни, а именно клиентите и посетителите на магазините. Тези данни могат да се отнасят до карта ИКЕА Фемили (IKEA Family), използването на нашия уебсайт и услугите ни в електронен магазин, всякакви специални услуги, предлагани на нашите клиенти (като услуга за доставка, услуга за монтаж, услуга “Съвети за обзавеждане на дома”, услуга за проектиране на кухня и др.), нашето обслужване на клиенти, управлението на сигурността на системите, както и всякакъв електронен, телефонен или писмен контакт с нашето дружество и т.н.

Всички тези данни се събират за законосъобразни цели и се обработват въз основа на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и на националното законодателство. Преди каквото и да било обработване, субектите на данни се информират изцяло и по прозрачен начин за целите на обработването, третите страни, които получават тези данни, правата им като субекти на данни, техническите и организационни мерки за защитата на данните, начините за контакт с нашето дружество и т.н.

Настоящата Обща политика за личните данни има за цел да Ви информира за общите принципи, които спазваме по отношение на управлението на Вашите лични данни, в случай че конкретно уведомление относно обработване на данни препраща към настоящия текст или в случай че получим Ваши данни, без вече да сте клиент относно нашите продукти или услуги.

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, само ако имате такова договорно или законово задължение. Ако не ни предоставите Ваши данни, може да не успеем да сключим или да изпълним договор с Вас или да изпълним някоя от другите ни цели за обработване, изброени в настоящата Обща политика за личните данни или в конкретно уведомление относно обработване на данни.

 

  1. Правно основание за обработване и цели на обработването

Правното основание за обработването и целите на обработването на Вашите данни, което обработване е необходимо за предоставянето на услугите ни, Ви е съобщено преди получаването на всяка услуга.

В случай че се свържете с нас, за да отправите въпрос относно нашите продукти и услуги, преди извършването на покупка или преди получаването на услуга, то някои от Вашите данни са необходими, за да Ви отговорим, тъй като е част от легитимните ни интереси да улесняваме клиентите да продължат с покупката си и да им позволим да се насладят на изключително преживяване при закупуване в нашите магазини (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). 

Ако се свържете с нас след покупката или след получаването на услуга, обработването на Вашите данни е необходимо, за да прегледаме договорните ни задължения за целите на изпълнението на конкретната сделка (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).

За целите на нашите легитимни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) ние, също така, имаме право да Ви изпращаме информация – директен маркетинг/реклама, по телефон, поща, електронна поща, SMS (услуга за кратки съобщения) или всякакви други подходящи средства за комуникация, като се използват Ваши данни за контакт, получени по законосъобразен начин при търговска сделка с Вас за предоставяне на продукти или услуги (съгласно Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации /Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации/, с всички нейни изменения и допълнения, както и приложимото национално законодателство) и стига да не упражните правото си да се откажете от такава комуникация. Тази информация може да включва информация относно нашите продукти, специални или общи предложения, промоционални дейности, организирани от нашeто дружество или в сътрудничество с други дружества (без предаване на Вашите данни на тези дружества), и маркетингови състезания. Освен това, в контекста на маркетинговата комуникация, ние може да се свързваме с Вас, като използваме услуги OTT (Over-the-top) като Вайбър (Viber), УатсАп (WhatsApp) и др., с цел по-добро комуникиране с Вас и за да поддържаме ниски нашите разходи за комуникация. За целите на нашите легитимни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) ние, също така, може да се свързваме с Вас след продажбата, за да оценим Вашето преживяване относно обслужването, касаещо нашето дружество и нашите партньори.

И накрая, някои лични данни се обработват с цел спазване на наши законови задължения (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД), например когато данъчните власти поискат съответните данни, за да извършат проверки или когато има са висящи производства пред регулаторни, административни или съдебни органи.

 

Информация за данни и актуализиране

Вашите лични данни следва да бъдат актуализирани, за да се уверим, че те все още принадлежат на Вас докато ги обработваме и поради тази причина ние следва да ги коригираме, при указание от Ваша страна, в случай че са неточни или променени.

Нашето дружество, като администратор на данни, полага всички усилия, за да бъдат данните на клиентите ни точни и, когато е необходимо, да се актуализират, като се предприемат всички разумни мерки за незабавно изтриване или коригиране на лични данни, които са неточни, с оглед на целите на всяко едно обработване.

 

Видове данни и получатели на данни

С оглед на услугата или услугите, която/които сте получили, Вие сте били информирани относно личните данни, събирани от нашето дружество и кои лица, освен нашето дружество, могат да бъдат получатели. Вие сте уведомени относно личните данни, които се събират в случай че станете участник в програмата Икеа фемили (IKEA Family), в случай че използвате наша уеб страница и в случай че създавате профил в наш електронен магазин.

Ние, обаче, събираме Ваши данни и по други начини. Тези данни могат да бъдат следните:

- данни за идентификация и комуникация, а именно Вашето име (фамилия и първо име), Вашият пощенски адрес, Вашият адрес на електронна поща, Вашият номер на мобилен телефон или номер на фиксиран телефон.

- данни, които са включени във Ваша комуникация с нашето дружество, а именно всички тези данни, които споделяте с нас, когато искате информация, когато връщате продукти, когато отправяте оплакване и т.н.

- всякакви други данни, които са необходими за съответната цел, за която обработваме данните.

Ние обработваме тези данни основно в рамките на дружеството „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (чрез нашите работници/служители и законни представители), но понякога може да използваме външни услуги на кол центрове (телефонни центрове), доставчици на услуги за управление на търговска комуникация и за управление на клиентски искания, като трети страни, на които данните, необходими за целите на изпълнението на техните задачи и Вашето обслужване като клиенти, се предават при стриктни условия и процедури и които като обработващи лични данни са договорно задължени да оперират съгласно нашите насоки и да спазват законодателството относно защитата на Вашите данни. Също така е възможно някои от Вашите данни да бъдат споделени с органи на власт; лица, които предоставят транспортни услуги, услуги за монтаж и/или охранителни услуги; юристи, одитори и/или консултанти на „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, както и лица, които предоставят други видове услуги във връзка с обработването на Ваши лични данни от „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; други партньори на „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; дружество “IKEA of Sweden” (особено в случай на оплаквания относно дефектни продукти); както и други дружества от корпоративната група на „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

 Вашите данни и коментари, събирани от „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, когато комуникирате с нашето дружество чрез използване на онлайн формуляра за контакт на www.ikea.bg или като оставяте коментари или правите оценки на продуктите/услугите на „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, или чрез електронна поща (имейл), по телефона или чрез социални медии (като Фейсбук, Инстаграм и др.), отнасящи се до въпроси, с които се занимава Отдела за обслужване на клиенти, се запазват от „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за 2 години, считано от датата на Вашия контакт и след това се анонимизират за статистически цели.

Права на субектите на данни

Всички физически лица, като субекти на данни, могат да упражняват правата си по всяко време, както е предвидено в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (по-специално в членове от 12 до 23 от този Регламент) и националното законодателство, а именно:

  1. Правото на информация и достъп до личните данни, които се обработват от нашето дружество: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако това е така, Вие имате право да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни.
  2. Правото на ограничаване на обработването на личните данни, които се обработват от нашето дружество: Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.

iii. Право на коригиране или изтриване, частично или изцяло (право да бъдеш забравен), на лични данни, които се обработват от нашето дружество: Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас (като се имат предвид целите на обработването), както и изтриването на  лични данни, свързани с Вас. 

  1. Правото да се възрази срещу обработването на лични данни, които се обработват от нашето дружество: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на основание „легитимен интерес“. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако на това основание („легитимен интерес“) обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, то при подаване на Ваше възражение срещу това, ние сме длъжни да прекратим обработването. Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, Вие имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.
  2. Право на преносимост на лични данни: Ако обработваме лични данни на основанието „изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна” или основанието „съгласие”, Вие може да изисквате от “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД да получите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД да предаде личните данни на друг администратор на лични данни.
  3. Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие/изрично съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

 

Горепосочените права могат да се упражняват, съобразно ограниченията, предвидени в съответното законодателство, по-специално в ОРЗД и приложимото национално законодателство (като българския Закон за защита на личните данни), чрез подаване на искане на електронен адрес dpo@ikea.bg. В случай че упражнявате правото си на достъп до личните си данни, може да е необходимо да дадете на нашето дружество известно време, за да ги събере. Всякакви копия на Вашите данни Ви се предоставят безплатно, освен ако нашето дружество счете, че исканията Ви са повторяеми и се упражняват прекомерно.

В случай, че упражнявате някое от горепосочените права, „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ще предприеме всички необходими мерки, за да изпълни съответното Ви искане в рамките на един (1) месец от датата на валидното му подаване, като в случай че нашето дружество се нуждае от повече време, Вие ще бъде уведомени съответно. Следва да бъде пояснено, че за да бъдат горепосочените права валидно упражнени, от Вас може да бъде поискано да се идентифицирате надлежно, за целите на потвърждаване, че личните данни наистина принадлежат на физическото лице, което упражнява правата.

Можете, също така, да се откажете по всяко време от всички съобщения за директен маркетинг/реклама от нашето дружество до един или всички Ваши данни за контакт (електронна поща, SMS /услуга за кратки съобщения/ или Вайбър /Viber/), както е описано по-горе, или като се обадите на тел.: 080045800, или по отношение на отказване от такива съобщения, получавани по електронна поща – като натиснете връзката (линка) „отписване“     (“unsubscribe”), която съществува във всички наши имейл съобщения за маркетингови и рекламни цели.

 

Период, за който личните данни се запазват

Обикновено, личните Ви данни се запазват и обработват от нашето дружество за период от шест (6) месеца, освен ако сте били уведомени за друго относно конкретна услуга или дейност по обработване. Също така, Вие винаги може да поискате изтриване на Вашите данни, като упражните горепосоченото си право. Нашето дружество запазва данните Ви за контакт за целите на комуникация за директен маркетинг/реклама, докато упражните правото си на отказ за всякаква или за конкретна комуникация за директен маркетинг/реклама.

Въпреки това, някои данни относно Ваши транзакции с нашето дружество, които са необходими, могат да бъдат запазени като информация за целите на доказване законосъобразността на обработването на Ваши данни и/или за гарантиране на правни претенции на нашето дружество и/или за спазване на законови задължения на нашето дружество (като например, задължения по данъчното законодателство).

 

Специални категории данни

Предоставянето на нашите услуги и комуникацията с Вас не водят до споделяне на специални категории данни или чувствителни лични данни (като здравни данни, данни за политически възгледи и т.н.).

 

Изискване за прозрачност

За получаване на всякаква информация относно Ваши лични данни, както и тяхното обработване и защита, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните (DPO) на нашето дружество на електронен адрес dpo@ikea.bg. В случай, че смятате, че не сте доволни от нашия отговор или от това как се обработват личните Ви данни, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган (в България това е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg).

 

Технически и организационни мерки

Нашето дружество, обработващите лични данни, които то използва, и всяко трето лице, действащо под ръководството на нашето дружество, са длъжни да прилагат подходящи технически и организационни мерки за възможно най-добрата защита на Вашите лични данни срещу случайна или неправомерна загуба, унищожаване или повреждане, неправомерно или неразрешено разкриване на или достъп до тях и неразрешено или неправомерно обработване като цяло (включително отдалечен достъп), както и за осигуряване на способността за възстановяване на наличността и достъпа до тях.

Конкретните мерки целят да осигурят ниво на сигурност срещу риска, на който могат да бъдат изложени Вашите данни, като винаги се вземат предвид видът и тежестта на конкретните данни, техническите възможности на нашето дружество, достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане, естеството, обхвата, контекста и целите на обработването и всички приложими законови изисквания, като същевременно се прилагат процеси на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на тези технически и организационни мерки.

Във всеки случай „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, обработващите лични данни, които то използва, и всяко трето лице, действащо под ръководството на нашето дружество, са договорно задължени да осигурят поверителността на Вашите лични данни, както и да не ги разкриват или да не позволяват достъп до тях от която и да било трета страна, без да сте били информирани предварително, освен ако относимото законодателство предвижда друго.

 

„ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД заявява, че личните Ви данни няма да бъдат използвани за цел, различна от целите, посочени в настоящата Политика, освен ако преди това сте били надлежно информирани и, ако „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД сметне за необходимо, след като е получено Вашето изрично съгласие.

 

Дата на последна актуализация: 09.07.2021